Kyambalo background

POZNAJ KYAMBALO

KYAMBALO – w narzeczu jednego z plemion “szata”, “odzienie”.

Produkt będący 600 letnim dziedzictwem plemienia Baganda . Wytwarzany ręcznie przez ugandyjskich farmerów w tradycyjny, niezmieniony przez wieki sposób poprzez pozyskanie odnawialnych płatów kory drzew należących do rodziny Moraceae (m.in. Ficus natalensis)

Arcydzieło ludzkich rąk, materiał w pełni naturalny i w 100 % ekologiczny, zawierający wyłącznie włókna roślinne. Pozyskiwany bez degradacji przyrodniczych zasobów oraz bez dodawania lub powstawania jakichkolwiek szkodliwych substancji. Idealnie spełniający postulaty tak ważnego w globalnym ujęciu trendu zrównoważonego rozwoju.

Proces wytwarzania od wieków kultywowany pośród lokalnych społeczności stanowi niezaprzeczalny element kulturowego dziedzictwa zarówno plemion Baganda, jak i samej Ugandy.

Jako wyjątkowy i niepowtarzalny w skali światowej oraz stanowiący podstawę do zachowania dziedzictwa kulturowego Afryki, został on doceniony przez światową organizację UNESCO, stojącą m.in. na straży dokonań kulturowych ludzkości. Objęła go ona swoim patronatem w 2008 roku i jako bezcenne osiągnięcie człowieka wpisała na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, aby uchronić go i ocalić od zapomnienia.

Zafascynowani tradycją jego powstawania, wyglądem oraz wizją możliwości, jakie daje, zaczęliśmy sprowadzać go do Polski. Tworzymy z niego piękne, niepowtarzalne, a przede wszystkim bliskie naturze przedmioty oraz elementy aranżacji i wystroju wnętrz. Nie przeszkadza nam w tym nawet fakt, że materiał w swej dziewiczej postaci posiada pewne niedoskonałości, nad którymi ciągle pracujemy, testując i badając jego możliwości. W procesie badawczym uczestniczą firmy i instytuty naukowe w Polsce i za granicą, m.in. współpracują z nami Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi oddział w Krakowie oraz firma STERN z Dąbrowy Górniczej. Dostawcą niektórych technologii jest także zaprzyjaźnione, niemiecko-ugandyjskie rodzinne przedsięwzięcie Barongo-Heintz.

Oprócz pomocy niezależnych firm badawczych i instytutów nasza firma w 2015 r. otrzymała wsparcie z PARP (badania w ramach opracowania technologii przetwórstwa naturalnego materiału otrzymywanego z kory figowca na wyroby galanteryjne, obuwie i inne), a w 2018 r. z Małopolskich Funduszy Europejskich (Modyfikacja technologii przetwórstwa materiału z kory drzew egzotycznych).

Aktualnie, po wielu latach żmudnej pracy udało nam się opracować autorskie techniki ulepszeń bez ingerencji w jego strukturę. Uzyskaliśmy zadowalające wyniki, jeśli chodzi o jego odporność na wilgoć i ścieranie. Dysponujemy również technologią zmiany naturalnej bursztynowej barwy na inne kolory i wzory. Na materiał posiadamy Atest Polskiego Związku Higieny, który poświadcza jego w pełni 100% naturalne pochodzenie.

W dniu 29.05.2020 w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej został złożony wniosek o udzielenie patentu na nowatorskie rozwiązania :

  • Sposoby obróbki kory figowca z gatunku F.natalensis oraz gatunków pokrewnych (zgłoszenie nr P.434132).

Pomysł na biznes, czy coś więcej?

Naszym celem i misją jest również konkretna i realna pomoc farmerom, poprzez zagwarantowanie im regularnego zapotrzebowania na materiał. Efektem tak rozumianej polityki ma być także rewitalizacja obszarów rolnych, na których sadzono by młode figowce mające w przyszłości zapewnić odnawialne źródło surowca do powstawania kolejnych tekstyliów.

Wszystko to z poszanowaniem zarówno ludzkiej godności, jak i kulturowej spuścizny tego kraju, pozostawionej dzisiejszym farmerom przez minione pokolenia. Ma to być także element naszej świadomej polityki zapobiegający opuszczaniu przez farmerów swych rodzinnych stron w ramach zarobkowej emigracji.

Jesteśmy dumni, że jako jedni z nielicznych piszemy historię Kyambalo, starając się nadać mu należytą rangę w Polsce, w Europie, a nawet na świecie.

Poznaj Kyambalo
Poznaj Kyambalo
Poznaj Kyambalo
Poznaj Kyambalo

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o materiale Kyambalo?

Skontaktuj się z nami!

Dariusz Małek

+48 608 382 988
kontakt@kyambalo.com

Product manager

Tomasz Bryk

+48 728 549 587
tomasz.bryk@kyambalo.com

Przedstawiciel na Ukrainę:

Aspect Polska Sp. z o.o

33-335 Nawojowa, ul. Zagórze 52

tel: 505998983508095316krzysztof.kmak@gmail.com
aspect.polska@gmail.com
http://aspect.com.ua

Showroom : ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków

Spotkania i wizyty po uprzednim kontakcie telefonicznym

FHU TIP-TOP DARIUSZ MAŁEK

NIP: 6791410469

Regon: 350771686

Rok założenia 1993
Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek z siedzibą w Krakowie, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.